• Cỗ Máy Trái Đất

  • Diễn viên chính:BBC 
  • Trạng thái:Hoàn tất (2/2)
  • Đạo diễn:Đang cập nhật
  • Loại:Tài LiệuPhim Bộ
  • Giới thiệu:Phim Cỗ Máy Trái Đất - BBC: Earth Machine 2011: sẽ cho chúng ta thấy bề mặt của hành tinh chúng ta có vẻ như đứng yên nhưng không phải vậy, bộ phim tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy nhiều điều chúng ta vẫn hằng không tưởng. Mỗi ngày có 50 vụ động đất và 12 vụ núi lửa nghiêm trọng. Mỗi giây, phần vỏ trái đất bên dưới chúng ta vài mét vận chuyển không ngừng. Bộ phim gồm hai phần: Đất liền và Đại dương.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng