• Horus Eye (Season 1)

  • Diễn viên chính:Yu-zheng Wang xuanlu 
  • Trạng thái:Hoàn tất (12/12)
  • Đạo diễn:Zhang Zu Quan
  • Loại:Tình CảmPhim Bộ
  • Giới thiệu:An Xiaotong has a special ability called the \"Horus Eye\". She can see people's souls. She helps detective Jiang Yiming solve cases. As they solve crimes, they uncover a sinister conspiracy together.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng